Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
Právo na opravu: Máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje kedykoľvek budete chcieť.
Ak nám poskytnete súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a nechať vaše osobné údaje vymazať.
Právo na prenos vašich údajov: Máte právo požiadať všetky osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu inam.
Právo na námietky: proti spracovaniu údajov môžete namietať. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú opodstatnené dôvody na spracovanie.